Усі роботи виконуються кваліфікованими фахівцями.
Ціни на послуги договірні, згідно ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

 

Експертиза проєктів будівництва

Метою проведення експертизи  проєктів будівництва є визначення якості проєктних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил тощо.

Результатом  проведеної експертизи проєктної документації на будівництво є експертний звіт, який необхідний для отримання декларації на початок будівництва у Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Товариство з обмеженною відповідальністю «Експертиза МВК» - це потужна команда висококваліфікованих фахівців з експертизи проєктів будівництва за всіма її напрямами, незалежно від класу наслідків  (відповідальності) об’єкту будівництва.

ТОВ «Експертиза МВК» включено до переліку експертних організацій з 08 серпня 2014 року (встановлено наказами Мінрегіону від 23.05.2011р. № 53, від 15.08.2017р. № 204), що можуть здійснювати експертизу проєктів будівництва об’єктів виробничого та невиробничого призначення, які не містять державної таємниці, за всіма напрямками експертизи, крім експертизи ядерної і радіаційної безпеки, всіма розділами проєктної документації, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками, споруджуються, у тому числі із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, та реалізується по всій території України. Дану інформацію оприлюднено на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

Сертифіковані експерти ТОВ «Експертиза МВК» здійснюють експертизу проєктної документації на будівництво за відповідними напрямами, а саме:

‒ міцність, надійність та довговічність;

‒ експлуатаційна безпека, дотримання вимог з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, інженерне забезпечення;

‒ кошторисна частина проєктної документації;

‒ санітарне та епідеміологічне благополуччя населення;

‒ екологія;

‒ охорона праці;

‒ енергозбереження;

‒ пожежна безпека;

‒ техногенна безпека.

У своїй діяльності ми керуємося наступними принципами:

 • задоволення вимог і очікувань замовника стабільно високою якістю робіт з експертизи проєктів будівництва;
 • проведення експертизи проєктів будівництва є визначення якості проєктних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил;
 • усвідомлення високої відповідальності за дотриманням вимог нормативно-правового регулювання містобудівельної діяльності;
 • відповідність критеріям, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері будівництва;
 • об’єктивне і незалежне виконання експертизи проєктів будівництва;
 • оцінка і результативне управління ризиками, які виникають при проведенні робіт з експертизи проєктів будівництва.

     ТОВ «Експертиза МВК» впровадило та застосовує систему управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) на підставі аудиторського звіту № 00345/9/2019 від 04.12.2019 року. Реєстраційний номер сертифіката: UA-GC/1/345:2019.

 

Політика у сфері якості відповідає цілям і середовищу ТОВ «Експертиза МВК», сприяє руху в обраному стратегічному напрямку й реалізується за рахунок:

 • створення та підтримки у замовника впевненості в тому, що всі його, а також встановлені законодавством вимоги до якості надаваних робіт з експертизи проєктів будівництва будуть визначені та виконані;
 • наявності представництв компанії у всіх областях України;
 • проведення експертизи проєктів будівництва об'єктів будь-якого класу наслідків (відповідальності);
 • залучення до надання робіт з експертизи проєктів будівництва незалежних, неупереджених, висококваліфікованих і досвідчених відповідальних експертів, спеціальна підготовка та кваліфікаційний рівень яких підтверджується відповідними кваліфікаційними сертифікатами з особистими печатками;
 • виконання вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), застосовних національних стандартів, а також вимог відповідних внутрішніх нормативних документів компанії;
 • здійснення моніторингу, контролю й оцінки якості на всіх етапах надання робіт з експертизи проєктів будівництва.

Ми цінуємо ділове партнерство, засноване на відповідальності, стабільності, спрямоване на взаємну вигоду, та прагнемо стати надійним партнером для замовників і інвесторів, які ставлять на перше місце якість проєктних рішень.