ТОВ «Експертиза МВК» впровадило та застосовує систему управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

2019-12-04 09:47:00

Товариство з обмеженною відповідальністю «Експертиза МВК» - це потужна команда висококваліфікованих фахівців з експертизи проектів будівництва за всіма її напрямами, незалежно від класу наслідків  (відповідальності) об’єкту будівництва.

     ТОВ «Експертиза МВК» впровадило та застосовує систему управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) на підставі аудиторського звіту № 00345/9/2019 від 04.12.2019 року. Реєстраційний номер сертифіката: UA-GC/1/345:2019.

ТОВ «Експертиза МВК» включено до переліку експертних організацій з 08 серпня 2014 року (встановлено наказами Мінрегіону від 23.05.2011р. № 53, від 15.08.2017р. № 204), що можуть здійснювати експертизу проектів будівництва об’єктів виробничого та невиробничого призначення, які не містять державної таємниці, за всіма напрямками експертизи, крім експертизи ядерної і радіаційної безпеки, всіма розділами проектної документації, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками, споруджуються, у тому числі із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, та реалізується по всій території України. Дану інформацію оприлюднено на офіційному сайті Мінрегіону.

Сертифіковані експерти ТОВ «Експертиза МВК» здійснюють експертизу проектної документації на будівництво за відповідними напрямами, а саме:

‒ міцність, надійність та довговічність;

‒ експлуатаційна безпека, дотримання вимог з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, інженерне забезпечення;

‒ кошторисна частина проектної документації;

‒ санітарне та епідеміологічне благополуччя населення;

‒ екологія;

‒ охорона праці;

‒ енергозбереження;

‒ пожежна безпека;

‒ техногенна безпека.

    

Політика у сфері якості відповідає цілям і середовищу ТОВ «Експертиза МВК», сприяє руху в обраному стратегічному напрямку й реалізується за рахунок:

  • створення та підтримки у замовника впевненості в тому, що всі його, а також встановлені законодавством вимоги до якості надаваних робіт з експертизи проектів будівництва будуть визначені та виконані;
  • наявності представництв компанії у всіх областях України;
  • проведення експертизи проектів будівництва об'єктів будь-якого класу наслідків  (відповідальності);
  • залучення до надання робіт з експертизи проектів будівництва незалежних, неупереджених, висококваліфікованих і досвідчених відповідальних експертів, спеціальна підготовка та кваліфікаційний рівень яких підтверджується відповідними кваліфікаційними сертифікатами з особистими печатками;
  • виконання вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), застосовних національних стандартів, а також вимог відповідних внутрішніх нормативних документів компанії;
  • здійснення моніторингу, контролю й оцінки якості на всіх етапах надання робіт з експертизи проектів будівництва.

Ми цінуємоділове партнерство, засноване на відповідальності, стабільності, спрямоване на взаємну вигоду, та прагнемо стати надійним партнером для замовників і інвесторів, які ставлять на перше місце якість проектних рішень.